Priştina Şehri

Arnavutların, Sırpların, Türklerin, Boşnakların ve romanların yaşadığı ve Kosova’nın başkenti olan Priştina’nin nüfusu yaklaşık 600.000’dir.

Priştina, başkent olması sebebiyle, birçok halkın bir arada yaşadığı bir şehirdir. Kosova’nıngenelinde de bu yapı görülür ancak Priştina, birçok yönüyle Kosova’nın diğer şehirlerinden ayrılır. Burası, tipik bir Balkan ve Müslüman şehri olmasının yanında batı kültürünü de bünyesinde barındırmaktadır.

Priştina Şehrinde Osmanlı

Şehirde özellikle Osmanlı izlerini silmek amacıyla o döneme ait birçok eser tahrip edilmiş ve yok edilmiştir. Priştina, şehir 1999 yılında BM‘nin kontrol merkezi oldu. Priştina yakınlarında, Kosova Ovası’nda I. Murat’ın türbesi (Meşhed-i Hüdavendigâr) bulunmaktadır. Priştina, Kosova Cumhuriyeti’nin idarî, kültürel, ticarî, ekonomik vb. yönlerden merkez şehridir. Özellikle, Kosova’nın bağımsızlığından sonra (17 Şubat 2008), şehrin ulusal ve uluslararası yolları genişletilmeye başlanmıştır; binalarının bazıları tadil edilmiştir, edilmektedir. Şehir, Kosova’nın geneli gibi, bir yeniden yapılanma içindedir.

1.Dünya savaşına kadar Osmanlı devletine bağlı olan Priştina daha sonra Yugoslavya’nın bir parçası hâline geldi. Osmanlı devrinde Kosova Vilayeti’nin bir şehri olan Priştina, Priştinali Mesihi gibi birçok divan ve halk şairi, ünlü kişilik yetiştirmiş bir kenttir. Balkan Savaşları’ndan sonra, Kosova’nın birçok yerinden olduğu gibi, Priştina’dende on binlerce Türk ve Müslüman, özellikle Türkiye’ye göç etmek durumunda kalmıştır. Bugün, Türkiye’de yaşayan Kosova Türklerinin az sayılmayan bir kısmı da Priştina kökenlidir.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!