Kosova Ekonomisi

17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova bu tarihten itibaren hızlı bir gelişim göstermektedir. 1999 yılında Sırpların ülkeyi işgal etmesi sonucu ekonomileri bozulmuştur. Yolları ve binaları Sırp askerlerinin kullandıkları silahlar yüzünden yıkılmıştır. 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletlerin koruması altında kalan Kosova bağımsızlığını ilan ettikten sonra giderek ilerlemeye başlamıştır.

Kosova’nın kendine özgü bir para birimi yoktur. Avrupa ülkelerinin kullandığı Euro’yu kullanmaktalar. Kosova ekonomisini canlı tutan tarım, ticaret ve hizmet sektörüdür. Sanayi sektörü yüzde yirmilik bir kısmı oluştururken Hizmet sektörü yüzde elli, tarım ve ticaret ise yüzde otuzluk bir dilime tekabül etmektedir.

Kosova ekonomisi

Güneydoğu Avrupa’da yaklaşık 1,8 milyon nüfusa sahip küçük, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 2008’de Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin çoğu da dahil olmak üzere 100’den fazla ülke tarafından egemen bir devlet olarak tanındı.

Dünya Bankası’na göre Kosova’nın ekonomisi, 2020’de 7,9 milyar dolarlık gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile diğer Avrupa ülkelerine kıyasla nispeten küçük ve az gelişmiş. Ülke ekonomisi öncelikle hizmetler tarafından yönlendirilir, ardından sanayi ve tarım gelir.

hizmet sektörü
Hizmetler sektörü, GSYİH’nın yaklaşık %65’ini oluşturan Kosova ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektördür. Bu sektör perakende, turizm ve profesyonel hizmetler gibi faaliyetleri içermektedir. Perakende sektörü, ülke işgücünün önemli bir bölümünü istihdam eden en büyük alt sektördür. Kosova’nın turizm endüstrisi, hükümetin ülkeyi bir turizm destinasyonu olarak tanıtmak için uyguladığı önlemlerle son yıllarda büyüdü. Hükümet ayrıca iş ortamını iyileştirmek ve yabancı yatırımı ülkeye çekmek için çalışıyor.

Endüstri sektörü
Sanayi sektörü, Kosova’nın GSYİH’sının yaklaşık %24’üne katkıda bulunur ve madencilik, imalat ve enerji üretimi gibi faaliyetleri içerir. Madencilik, ülkenin büyük linyit kömürü rezervlerine sahip olması nedeniyle Kosova’da önemli bir endüstridir. Ülkenin ana enerji santrali olan Kosova A, komşu ülkelere ihraç edilmek üzere elektrik üretmek için de kullanılan linyit kömürü ile çalışıyor. İmalat, tekstil, yiyecek-içecek ve inşaat malzemeleri üretimi ile en önemlileri arasında yer alan bir diğer önemli sektördür.

Tarım sektörü
Tarım sektörü, ana ürünleri buğday, mısır ve meyve ve sebzeler olmak üzere Kosova’nın GSYİH’sının yaklaşık %11’ine katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, sektör büyük ölçüde küçük ölçekli geçimlik çiftçilerden oluşuyor ve gelişme ve modernizasyon için önemli bir potansiyel var.

Zorluklar ve fırsatlar
Kosova ekonomisi geliştirmede yüksek düzeyde yoksulluk ve işsizlik, yabancı yatırım eksikliği ve zayıf altyapı dahil olmak üzere bir dizi zorlukla karşı karşıyadır. Bununla birlikte, ülkenin stratejik konumu, genç ve eğitimli nüfusu ve bol doğal kaynakları da dahil olmak üzere, büyüme ve gelişme için fırsatlar da vardır.

Hükümet, vergi reformu, yatırım teşvikleri ve altyapı geliştirme gibi önlemler yoluyla bu zorlukların bazılarını ele almak için çalışıyor. Kosova ayrıca, komşu ülkeler ve Avrupa Birliği ile, ihracatı artırmaya ve yabancı yatırımı çekmeye yardımcı olan bir dizi serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Buna ek olarak, Kosova, yeni işletmelerin gelişimini destekleyen bir dizi inkübatör, hızlandırıcı ve ortak çalışma alanları ile büyüyen bir başlangıç ​​ekosistemine sahiptir. Hükümet ayrıca, ulusal bir inovasyon fonunun kurulması da dahil olmak üzere inovasyonu ve girişimciliği teşvik etmek için girişimler başlattı.

Genel olarak, Kosova ekonomisi son yıllarda ilerleme kaydetmiştir, ancak sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme elde etmek için yapılması gereken çok iş vardır. Hükümet ve özel sektör, daha elverişli bir iş ortamı yaratmak, yabancı yatırımı çekmek ve kilit sanayilerin gelişimini desteklemek için birlikte çalışmaya devam etmelidir.

Kosova Ekonomik Kolaylık

Ülkenin milli gelirinin yüzde otuzunu yurt dışında özellikle Almanya ve İsviçre’de yaşayan Kosovalıların gönderdikleri dövizler oluşturmaktadır. Ülkenin en büyük sorunu arasında işsizlik yer almaktadır. İşsiz nüfusun oranı yüzde otuz dokuz ile kırk bir arasında değişmektedir. Ülkenin büyüme hızı % 3,8 iken enflasyon oranı %2,2dir. Ayrıca kişi başına düşen milli gelir ise 1900 Euro’dur.

Kosova sanayisi gelişmediği için birçok ürünü ithal etmek durumundadır. Açık bir pazar konumunda olduğu için geçen yılki ihracatı 269 milyon Euro iken ithalatı 2,5 milyar Eurocivarındadır. Kosova’nın ihracatında yüzde elli oranında Avrupa Birliği ülkeleri büyük paya sahiptir. Ülkede yabancı yatırımcılar en çok finans, gayrimenkul ve ulaşım sektöründe yatırım yapmaktalar. Yeni kurulan bir ülke olan Kosova’nın ekonomisi gün geçtikçe daha da iyiye doğru gitmektedir. Kişi başına düşen milli gelir sürekli olarak artmaktadır.

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi – Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!