Kosova Ekonomisi

17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kosova bu tarihten itibaren hızlı bir gelişim göstermektedir. 1999 yılında Sırpların ülkeyi işgal etmesi sonucu ekonomileri bozulmuştur. Yolları ve binaları Sırp askerlerinin kullandıkları silahlar yüzünden yıkılmıştır. 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletlerin koruması altında kalan Kosova bağımsızlığını ilan ettikten sonra giderek ilerlemeye başlamıştır.

Kosova’nın kendine özgü bir para birimi yoktur. Avrupa ülkelerinin kullandığı Euro’yu kullanmaktalar. Kosova ekonomisini canlı tutan tarım, ticaret ve hizmet sektörüdür. Sanayi sektörü yüzde yirmilik bir kısmı oluştururken Hizmet sektörü yüzde elli, tarım ve ticaret ise yüzde otuzluk bir dilime tekabül etmektedir.

Kosova Ekonomik Kolaylık

Ülkenin milli gelirinin yüzde otuzunu yurt dışında özellikle Almanya ve İsviçre’de yaşayan Kosovalıların gönderdikleri dövizler oluşturmaktadır. Ülkenin en büyük sorunu arasında işsizlik yer almaktadır. İşsiz nüfusun oranı yüzde otuz dokuz ile kırk bir arasında değişmektedir. Ülkenin büyüme hızı % 3,8 iken enflasyon oranı %2,2dir. Ayrıca kişi başına düşen milli gelir ise 1900 Euro’dur.

Kosova sanayisi gelişmediği için birçok ürünü ithal etmek durumundadır. Açık bir pazar konumunda olduğu için geçen yılki ihracatı 269 milyon Euro iken ithalatı 2,5 milyar Eurocivarındadır. Kosova’nın ihracatında yüzde elli oranında Avrupa Birliği ülkeleri büyük paya sahiptir. Ülkede yabancı yatırımcılar en çok finans, gayrimenkul ve ulaşım sektöründe yatırım yapmaktalar. Yeni kurulan bir ülke olan Kosova’nın ekonomisi gün geçtikçe daha da iyiye doğru gitmektedir. Kişi başına düşen milli gelir sürekli olarak artmaktadır.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!