Dini Durum

Kosova halkının % 90’ının Müslüman, onların da % 80’inin Arnavut olduğunu söylemiştik. Arnavutluk Arnavutları arasında yaklaşık % 30 oranında hıristiyan, % 20 – 25 oranında da Bektaşi bulunmakla birlikte Kosova Arnavutlarının tamamına yakını Müslümandır. Ancak Kosova Müslümanları dini bilgi ve bilinç yönünden Makedonya Arnavutlarından geri durumdadırlar. Bunun bizim gördüğümüz kadarıyla iki önemli sebebi bulunmaktadır.

Sebepleri Şunlardır

Birincisi: Gerek eski Yugoslavya ve gerekse Yeni Yugoslavya döneminde bu bölgenin insanlarının dışarıyla irtibatlarının büyük ölçüde engellenmiş olması sebebiyle İslami yönden kendilerini yetiştirme ve bilgilenme imkanı bulamamış, bu yüzden dini konularda cahil kalmış olmaları.

İkincisi: Sırp zulmünün burada birinci derecede Arnavut Müslümanları hedef alması sebebiyle Arnavutlar arasında kavmiyetçi düşüncelerin biraz daha etkinlik göstermesi, dini kimlik yerine etnik kimliğin öne çıkarılması. Bunda, İslami kimlik ve anlayıştan son derece uzak İbrahim Rugova gibi şahsiyetlerin Kosova’daki Arnavut halkının bağımsızlık mücadelesinin önderi gibi gösterilmesinin de rolü olmuştur. Ancak son yıllarda hem Makedonya’daki İslami kuruluşların Kosova halkının meseleleriyle yakından ilgilenmeleri, hem de bizzat Kosova içinde yürütülen birtakım eğitim faaliyetleri neticesinde İslami bilinçlenme ve bilgilenmede önemli ilerlemeler kaydedilmeye başlanmıştır. En son bağımsızlık mücadelesine öncülük eden Kosova Kurtuluş Ordusu‘nun İslami bilinçlenmeye açık bir tavır sergilemesinin de bu konuda olumlu katkıları olmuştur.

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!